VIZIJA VRTIĆA:

Dječji vrtić je mjesto življenja, igre i učenja, otvoren je i fleksibilan. Cjelokupna organizacija Vrtića usklađena je s potrebama djeteta i roditelja.

MISIJA VRTIĆA:

Osigurati kvalitetne uvjete za rast i razvoj djece, uz pružanje podrške roditeljima kao partnerima u odgoju.