O nama

Dječji vrtić Jelsa koji djeluje na području Općine Jelsa sastoji se od tri objekta:

1. centralni objekt Jelsa

2. područni objekt Vrboska

3. područni objekt Svirče.

Odgojno-obrazovni proces kreiran je u skladu s humanističko razvojnom koncepcijom a prema:

– Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2011.)

– Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi (1991.)

– Konvencija o pravima djeteta (2001.)

– Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.)

– Smjernice za strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (2012.)

Sukladno Nacionalnom kurikulumu koji pretpostavlja stvaranje uvjeta za cjeloviti razvoj djeteta, u  planiranju aktivnosti vodimo se načelima individualizma, nepristranosti i interdisciplinarnosti.

Bitne pretpostavke ostvarivanja ciljeva, a koje čine temelj Kurikuluma DV Jelsa, su:

-podizanje stručnih kompetencija odgojitelja

-kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – vrtić

-prepoznatljivost i podrška lokalne zajednice.