Pedagog

Pedagog kao član stručnog tima brine o odgoju i obrazovanju predškolske djece. Odgojno – obrazovni rad u dječjem vrtiću je područje koje obuhvaća sve segmente života i rada odraslih s djecom. Programske zadaće pedagoga proizlaze iz Humanističko razvojne koncepcije i zajedničke su svim predškolskim pedagozima. U samoj praksi vrtića, a kroz suradnju odraslih s djecom dolazi do prilagodbe službenih temeljnih ideja i načela odgoja i obrazovanja. Razlog tome je činjenica da je vrtić sustav koji predstavlja živi organizam a odgojno-obrazovni proces uistinu je vrlo dinamičan, nepredvidljiv i neprenosiv proces.

Važna uloga pedagoga je timski rad, stvaranje zajednice djece i odraslih koja se temelji na  uvažavanju, toleranciji i pomaganju. Na temelju navedenog moguće je izdvojiti zadaće koje čine temelj u planiranju svih aktivnosti:

  • partnerski odnosi sa svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa
  • zajedničko otkrivanje i otklanjanje problema
  • kreativnost i zajednički istraživački proces
  • diskusije, analize, razmjene mišljenja i iskustava sa svim sudionicima uže i šire zajednice
  • kontinuirano praćenje najnovijih dostignuća s područja suvremene pedagoške teorije I prakse.

Cilj u odnosu na dijete – Osigurati i pratiti cjelokupnu kvalitetu uvjeta u kojima djeca u vrtiću žive. Dakle, osigurati takvu odgojnu sredinu u kojoj će dijete moći biti inicijator i najveći mogući kreator prostora u kojem boravi, sadržaja kojima se bavi i odnosa koje uspostavlja.

Cilj u odnosu na roditelje – Stvarati uvjete za razvoj partnerskih odnosa s roditeljima (informiranje i pružanje pomoći u procesu adaptacije na novu sredinu; poticanje međusobne suradnje u svim etapama razvoja odgojnog kurikuluma – od planiranja do valorizacije; pružanje podrške i pomoći pri odgojnim dilemama u procesu rasta i razvoja djeteta…).

Cilj u odnosu na odgojitelje – Pomoć odgojitelju u prepoznavanju i procjeni djetetove potrebe te u kreiranju vremenskog, materijalnog i prostornog konteksta koji će omogućavati cjeloviti razvoj djeteta i optimalno zadovoljavanje njegovih prava i potreba.

Cilj u odnosu na društvo – Suradnja s vanjskim čimbenicima (kulturno – umjetničke, odgojno-obrazovne, stručne i znanstvene organizacije i ustanove) a prvenstveno radi: unapređivanja i obogaćivanja odgojno-obrazovnog rada, te ostvarivanja djetetovih prava i potreba.