Psiholog

Temeljna zadaća stručnog suradnika- psihologa usmjerena je na osiguravanje uvjeta za ostvarivanje odgojnih i razvojnih zadataka, odnosno razvoj djeteta u cjelini.

Poslovi i radne zadaće predškolskog psihologa obuhvaćaju velik broj međusobno vrlo različitih radnih zadataka  vezanih uz djecu, odgojitelje, roditelje, stručno razvojnu službu te širu društvenu zajednicu.

Područja rada predškolskog psihologa su prevencija i rana intervencija. Kroz prevenciju psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta, postavlja razvojne zadaće i skrbi se o psihičkom zdravlju djece. Utvrđuje opći razvojni status djece. Prati prilagodbu djeteta na vrtić i zadovoljavanje potrebe djeteta.  Svojim djelovanjem pridonosi razvoju timskog rada u dječjem vrtiću i sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava. Posebno je važna uloga psihologa u prepoznavanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djece s teškoćama i darovite djece) i promišljanju razvojnih zadaća za njihovo napredovanje prema sposobnostima. Pruža podršku roditeljstvu kroz individualne i grupne savjetodavne razgovore i radionice te sudjeluje u savjetodavnim razgovorima i konzultacijama s odgajateljima i roditeljima. Surađuje i sudjeluje u programima stalnog usavršavanja odgojitelja, s roditeljima i lokalnom zajednicom te unapređuje cjelokupan rad u dječjem vrtiću.

Kroz postupke rane intervencije radi s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i njihovim roditeljima na emocionalno-psihološkom osnaživanju obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta. Provodi individualni tretmanski rad s djecom. Sudjeluje u izradi individualiziranih planova za rad s djecom s posebnim potrebama. Povezuje se sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi,  po potrebi upućuje dijete u nadležnu ustanovu na dodatan specijalistički pregled, dijagnostiku i tretman. Koristi se supervizijskom pomoći i sudjeluje u istraživanjima u dječjem vrtiću te javno prezentira rezultate.